Jeśli na Twoim paragonie nie ma wskazanej marki zakupionego cukru („Cukier Królewski”), potwierdź w sklepie swój zakup poprzez odręczny wpis wskazujący nazwę oraz markę zakupionego cukru, podpis pracownika i pieczątkę sklepu.

Jeśli na Twoim paragonie nie ma wskazanej marki zakupionego cukru ( „ Cukier Królewski ” ), potwierdź w sklepie swój
zakup poprzez odręczny wpis wskazujący nazwę oraz markę zakupionego cukru, podpis pracownika i pieczątkę sklepu.