5 tysięcy powodów do uśmiechu

Pomagamy i mamy na to grant!

Program Grant 5000 to wspaniała okazja dla naszych pracowników, by wspierać i budować relacje z lokalną społecznością. To także szansa dla naszej firmy, by wyróżnić inicjatywy pomagające dzieciom, jak również te działające na rzecz środowiska i ekologii. Przekazując naszą darowiznę spełniamy marzenia i pomagamy w realizacji planów.

Zobacz komu tym razem osłodziliśmy życie!

Oto zwycięzcy szóstej edycji programu GRANT 5000

Fundacja Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Puchaczówka” – Strzelin – Anna Wojtaczka

Puchaczówka

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Fundacja „Puchaczówka” z Wiązowa zajmuje się rehabilitacją i leczeniem dzikich zwierząt, aby mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska, o ile jest to możliwe. Ośrodek zapewnia ochronę i opiekę zwierzętom, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych czy bezmyślności ludzi.
Organizują oni także warsztaty, na których dzieci uczą się poprawnych zachowań w lesie, poznają różne gatunki zwierząt i ich zwyczaje. Dodatkowo zdobywają wiedzę jak sami mogą pomagać, podejmować działanie w kwestiach ekologicznych.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Pandemia wpłynęła na życie każdego, ale fundację dotknęła szczególnie ponieważ z wiadomych względów nie mogli organizować spotkań z dziećmi w szkołach, a te spotkania były głównym źródłem ich utrzymania. Przyznanie grantu pozwoliło „Puchaczówce” funkcjonować dalej, kontynuować misję edukowania najmłodszych i przez to czynić świat odrobinę lepszym miejscem.

Dlaczego wybrałaś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Działanie Puchaczówki wspieram od dawna i widzę ogromne zaangażowanie oraz poświęcenie założycieli w cel jaki sobie postawili, czyli pomaganie dzikim zwierzętom. Zwrócenie się w stronę ekologii przy przyznawaniu tegorocznego Grantu uświadomiło mi, że nie znam lepszej organizacji, która spełniałaby wszystkie założenia. Uważam, że z Grantu skorzystały nie tylko dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, ale cała nasza społeczność. Istnienie takich miejsc jest bardzo ważne, by móc zachowywać równowagę między światem ludzi a środowiskiem naturalnym.

Towarzystwo Salezjańskie „Dom Św. Krzyża” – Wrocław – Łukasz Kamuda

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Towarzystwo Salezjańskie w Środzie Śląskiej stawia sobie za cel pracę nad wychowaniem dzieci i młodzieży, często z trudnych rodzin, mających problemy z różnego rodzaju uzależnieniami, skutkującymi zaburzeniami funkcji społecznych.

Poprzez organizację czasu wolnego poza zajęciami lekcyjnymi, prowadzi zajęcia wyrównawcze, stwarza warunki do nauki, których często jego podopieczni nie mają we własnych domach. Ponadto poprzez integracje środowiska młodzieży miejskiej, organizacja kształtuje poczucie własnej wartości i poczucia przynależności do społeczeństwa. Zespół opiekunów i wolontariuszy organizuje zajęcia plastyczne, zajęcia w zakresie nauki śpiewu, zajęcia sportowe na siłowni, pomoc w odrabianiu lekcji, a także warsztaty rozwijające miękkie kompetencje, takie jak rozbudzanie kreatywnego myślenia, rozwój asertywności i sztuki autoprezentacji.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Organizacja od początku swojej obecności w Środzie Śląskiej otaczała opieką potrzebujące dzieci i młodzież. Teraz stoi ono na progu rozszerzenia swojej działalności o ekologiczne inicjatywy, takie jak założenie ogrodu ekologicznego i wyposażenie stolarni w materiały i narzędzia do budowy karmników, budek lęgowych czy domków dla owadów. Takie działania z jednej strony pozwolą nabyć średzkiej młodzieży nowe umiejętności, a z drugiej uwrażliwią ją na potrzeby zwierząt bytujących w miastach. Bez wsparcia darczyńców takich jak Südzucker, realizacja tych ambitnych zamierzeń byłaby trudna do zrealizowania.

Dlaczego wybrałeś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Przyjeżdżając z Sandomierza najpierw do pracy we Wrocławiu, a później znajdując własny kąt w Środzie Śląskiej, miejsce które dziś jest beneficjentem programu Grant 5000 szybko stało się mi bliskie. Z jednej strony Towarzystwo Salezjańskie Dom „Św. Krzyża” było miejscem, z którym swoje dzieciństwo i wczesną młodość związała moja narzeczona. W ten sposób poprzez Dom „Św. Krzyża”, poznałem nowych znajomych, będących na co dzień wolontariuszami wspieranej organizacji. Z drugiej zaś strony, Towarzystwo Salezjańskie Dom „Św. Krzyża” jest jedną z nielicznych organizacji pożytku publicznego na terenie gminy Środa Śląska, której działalność jest zauważalna i doceniana przez lokalną społeczność.

Oprócz osobistej satysfakcji, którą czerpie ze wsparcia tej instytucji, jej dofinansowanie pozwala mi głębiej zaangażować się w życie lokalnej społeczności, i zjednać sobie sympatię osób, które dotychczas były mi obce. To ważne dla kogoś, kto buduje swój nowy dom, daleko od rodzinnych stron. Jednocześnie znając osoby tam pracujące, mam pewność, że przeznaczone im środki zostaną dobrze spożytkowane.

Stowarzyszenie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Kazimierzy Wielkiej – Cukrownia Ropczyce – Sławomir Czapla

Szkoła twórcza

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” powstałe w celu przejęcia zlikwidowanej szkoły podstawowej, zajmuje się prowadzeniem placówki zlokalizowanej na terenie wiejskim. Do Szkoły tej uczęszczają dzieci lokalnych rolników, w tym naszych plantatorów buraka cukrowego.
Środki z programu zostały wykorzystane na zorganizowanie warsztatów ekologicznych oraz zakup wyposażenia szkolnej świetlicy. Na przeprowadzonych warsztatach ekologicznych dzieci mogły dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o środowisko naturalne oraz zdrowy styl życia.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Dzieci lokalnych plantatorów które dzięki tym środkom, pomocom naukowym oraz warsztatom będą mogły zdobytą wiedzę przekazywać w rodzinnych domach, a ich rodzice będą mogli poruszane zagadnienia wdrażać w swoich gospodarstwach. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach gdy środowisko jest tak intensywnie eksploatowane i niszczone.

Dlaczego wybrałeś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Stowarzyszenie „Szkoła Twórcza” prowadzi Szkołę Podstawową do której uczęszczają dzieci naszych plantatorów w rejonie kontraktacyjnym Kazimierza Wielka. Z tego powodu chciałem pokazać lokalnej społeczności, jak nasza firma jest zaangażowana w działalność na rzecz lokalnego środowiska, w szczególności takiego, z którym jesteśmy związania biznesowo.

Przekazanie pomocy dla Stowarzyszenie w postaci środków z programu Grant 5000 oznacza możliwość posługiwania się tym faktem na wszystkich spotkaniach i szkoleniach, jakie prowadzimy z plantatorami, szczególnie w tym rejonie kontraktacyjnym. Jest to dodatkowy atut przemawiający za tym, że jesteśmy dobrym i godnym zaufania partnerem do zawierania umów kontraktacyjnych. Partnerem, który dba nie tylko o dobrą obsługę naszych plantatorów, dobrą cenę gwarantująca dochód z uprawy buraka cukrowego, ale również o poszerzanie wiedzy i kształcenie nowych pokoleń, potencjalnych następców pracujących w gospodarstwach rolnych. To jest pewnego rodzaju inwestycja, która będzie dawać efekty także w przyszłości.

Sylwetki pozostałych trzech organizacji, które znalazły się w gronie zwycięzców, zostaną przybliżone w kolejnych wydaniach Słodkiego Horyzontu.

Fundacja Wiedzieć Więcej – Cerekiew
Marta Baran

Czym zajmuje się organizacja i jaki będzie cel przeznaczenia Grantu 5000?

Fundacja już od 2014 roku prowadzi badania przyrodnicze, które polegają m.in. na inwentaryzacji starych parków pod kątem egzotycznych gatunków, sprowadzanych na ten teren w XVIII wieku. Działania są prowadzone w ramach projektu „Ostoje Przyrody”, a ich celem jest zakup sadzonek z arboretum do technikum w Azotach. Przy wspomnianej szkole rośnie już spora ilość egzotycznych drzew. Pojawił się więc pomysł i zgoda dyrekcji, aby zrobić tam inwentaryzację i dosadzić kolejne rośliny za kwotę 5 000 zł. Grant pozwoli zakupić sadzonki w arboretach na terenie kraju (koszt zakupu i przejazdu), a także potrzebny sprzęt oraz tabliczki do oznaczenia poszczególnych gatunków. W ramach podsumowania i uroczystego zakończenia akcji planowany jest wspólny piknik, który zwiększy świadomość proekologiczną młodzieży i lokalnej społeczności.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Beneficjentami  ostatniego „zielonego” Grantu został  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. Fundacja Wiedzieć Więcej jest wierzytelną organizacją, która planuje, ale przede wszystkim realizuje działania proekologiczne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Według ustaleń zaangażowanej fundacji, egzotyczne gatunki do technikum sprowadził z Kazachstanu jeden z dyrektorów Zakładów Azotowych S.A. Dzięki temu teren technikum porasta dziś wiele unikatowych w skali województwa egzemplarzy. Działania dofinansowane przez Grant 5000 pozwolą na rozbudowę bazy gatunków o kolejne, tworzące razem zalążki przyszkolnego arboretum.

Dlaczego wybrałaś tę organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Ostatnia akcja dofinansowana przez Grant, promująca ekologię, naprawdę mnie zaskoczyła i to bardzo pozytywnie. Stwierdziłam, że nie ma na co czekać – czas wypełnić wniosek. Sama jestem wolontariuszką Fundacji Wiedzieć Więcej, dlatego wiem, że wsparcie finansowe z programu Grant 5000, to wspaniała możliwość do wspólnego, aktywnie spędzonego czasu podczas realizacji projektu. Nic tak nie łączy ludzi jak wspólna praca, radość i satysfakcja z osiągniętych wyników. To moje ulubione trio!

Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie – Kraków Justyna Kapuśniak

Czym zajmuje się organizacja i jaki będzie cel przeznaczenia Grantu 5000?

Wiosną bieżącego roku, w ramach przyznanego Szkole Podstawowej nr 133 im. Orła Białego w  Krakowie Grantu 5000, zorganizowany został konkurs pt.: „Na ochronie środowiska również Twoje zdrowie zyska”. Celem konkursu była szeroko pojęta edukacja ekologiczna, promowanie zachowań ekologicznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Mieli za zadanie przedstawić pomysły na działania proekologiczne w swoim najbliższym otoczeniu. Ich pomysły miały na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w domu, działania recyklingowe, zapobieganie marnotrawieniu żywności oraz
oszczędność energii. Projekty młodzieży przedstawione zostały w postaci fotografii, rysunków, filmów oraz prezentacji multimedialnych. Sam konkurs był szeroko omawiany oraz promowany na lekcjach biologii, przyrody, plastyki czy godzinach wychowawczych. Ponadto sami uczniowie bardzo aktywnie
wsparli komunikację konkursu, przygotowując atrakcyjne plakaty, które przybliżały jego tematykę i zasady. Informacje o tej inicjatywie pojawiły się również na łamach gazetki szkolnej oraz w dzienniku szkolnym Librus. Jednocześnie zapowiedziana została druga, jesienna edycja konkursu, która odbędzie się na przełomie września i października 2022. Na dzieci ponownie czekać będą bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu oraz akcesoriów sportowych, zachęcających do aktywności fizycznej, która przyczynia się do zachowania zdrowego trybu życia.

Dlaczego wybrałaś tę organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Moja córka uczęszcza do Szkoły nr 133. Jestem przekonana, że warto zaczynać edukację proekologiczną już od najmłodszych lat. Szkoła, poza naszym domem, wydaje się być najlepszym miejscem, gdzie można takim akcjom nadać szczególny wydźwięk.

Świetlica Wiejska w Mysłakowie – Pszenno Krzysztof Zając

Czym zajmuje się organizacja i jaki będzie cel przeznaczenia Grantu 5000?

Świetlica Wiejska w miejscowości Mysłaków mieści się w byłym budynku szkoły podstawowej. W 2011 roku, dzięki pozyskanej przez Gminę Marcinowice dotacji, została kompleksowo wyremontowana oraz doposażona. Wsparcie z Grantu wykorzystano na materiały dydaktyczne oraz aktywności kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci. Sfinansowano m.in. spektakl teatralny pt. „Morskie opowieści” w wykonaniu Teatru Katarynka – Bajki Stają Się Rzeczywistością z Gdańska.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Beneficjentami środków uzyskanych z programu Grant 5000 są dzieci w wieku szkolnym, uczestnicy świetlicy, dla których na co dzień prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Z pozyskanych środków zorganizowano zabawę z animatorką i konkurs, podczas którego nagrodzono dzieci za inwencję twórczą wykonanych własnoręcznie strojów recyklingowych. Pierwsze miejsce zajął rycerz w zbroi z wykałaczek i hełmu z torby papierowej. Drugie miejsce zajęły siostry w strojach, do których zostały wykorzystane worki jutowe, natomiast trzecie miejsce zajęła księżniczka w spódniczce wykonanej z reklamówek foliowych..

Dlaczego wybrałaś tę organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Pomysł na zgłoszenie organizacji do programu Grant zrodził mi się w głowie gdy zobaczyłem jak funkcjonuje nasza świetlica. Pomyślałem: „dlaczego nie złożyć wniosku? Może się uda!”. Finalnie w ten oto sposób dzieci  z okolicy mogły dobrze się bawić w duchu less waste.

Jeszcze raz gratulujemy i trzymamy kciuki
za dalszy rozwój!

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!