5 tysięcy powodów do uśmiechu

Pomagamy i mamy na to grant!

Program Grant 5000 to wspaniała okazja dla naszych pracowników, by wspierać i budować relacje z lokalną społecznością. To także szansa dla naszej firmy, by wyróżnić inicjatywy pomagające dzieciom, jak również te działające na rzecz środowiska i ekologii. Przekazując naszą darowiznę spełniamy marzenia i pomagamy w realizacji planów.

Zobacz komu tym razem osłodziliśmy życie!

Grant 5000

Oto zwycięzcy szóstej edycji programu GRANT 5000

Fundacja Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Puchaczówka” – Strzelin – Anna Wojtaczka

Puchaczówka

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Fundacja „Puchaczówka” z Wiązowa zajmuje się rehabilitacją i leczeniem dzikich zwierząt, aby mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska, o ile jest to możliwe. Ośrodek zapewnia ochronę i opiekę zwierzętom, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych czy bezmyślności ludzi.
Organizują oni także warsztaty, na których dzieci uczą się poprawnych zachowań w lesie, poznają różne gatunki zwierząt i ich zwyczaje. Dodatkowo zdobywają wiedzę jak sami mogą pomagać, podejmować działanie w kwestiach ekologicznych.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Pandemia wpłynęła na życie każdego, ale fundację dotknęła szczególnie ponieważ z wiadomych względów nie mogli organizować spotkań z dziećmi w szkołach, a te spotkania były głównym źródłem ich utrzymania. Przyznanie grantu pozwoliło „Puchaczówce” funkcjonować dalej, kontynuować misję edukowania najmłodszych i przez to czynić świat odrobinę lepszym miejscem.

Dlaczego wybrałaś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Działanie Puchaczówki wspieram od dawna i widzę ogromne zaangażowanie oraz poświęcenie założycieli w cel jaki sobie postawili, czyli pomaganie dzikim zwierzętom. Zwrócenie się w stronę ekologii przy przyznawaniu tegorocznego Grantu uświadomiło mi, że nie znam lepszej organizacji, która spełniałaby wszystkie założenia. Uważam, że z Grantu skorzystały nie tylko dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, ale cała nasza społeczność. Istnienie takich miejsc jest bardzo ważne, by móc zachowywać równowagę między światem ludzi a środowiskiem naturalnym.

Towarzystwo Salezjańskie „Dom Św. Krzyża” – Wrocław – Łukasz Kamuda

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Towarzystwo Salezjańskie w Środzie Śląskiej stawia sobie za cel pracę nad wychowaniem dzieci i młodzieży, często z trudnych rodzin, mających problemy z różnego rodzaju uzależnieniami, skutkującymi zaburzeniami funkcji społecznych.

Poprzez organizację czasu wolnego poza zajęciami lekcyjnymi, prowadzi zajęcia wyrównawcze, stwarza warunki do nauki, których często jego podopieczni nie mają we własnych domach. Ponadto poprzez integracje środowiska młodzieży miejskiej, organizacja kształtuje poczucie własnej wartości i poczucia przynależności do społeczeństwa. Zespół opiekunów i wolontariuszy organizuje zajęcia plastyczne, zajęcia w zakresie nauki śpiewu, zajęcia sportowe na siłowni, pomoc w odrabianiu lekcji, a także warsztaty rozwijające miękkie kompetencje, takie jak rozbudzanie kreatywnego myślenia, rozwój asertywności i sztuki autoprezentacji.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Organizacja od początku swojej obecności w Środzie Śląskiej otaczała opieką potrzebujące dzieci i młodzież. Teraz stoi ono na progu rozszerzenia swojej działalności o ekologiczne inicjatywy, takie jak założenie ogrodu ekologicznego i wyposażenie stolarni w materiały i narzędzia do budowy karmników, budek lęgowych czy domków dla owadów. Takie działania z jednej strony pozwolą nabyć średzkiej młodzieży nowe umiejętności, a z drugiej uwrażliwią ją na potrzeby zwierząt bytujących w miastach. Bez wsparcia darczyńców takich jak Südzucker, realizacja tych ambitnych zamierzeń byłaby trudna do zrealizowania.

Dlaczego wybrałeś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Przyjeżdżając z Sandomierza najpierw do pracy we Wrocławiu, a później znajdując własny kąt w Środzie Śląskiej, miejsce które dziś jest beneficjentem programu Grant 5000 szybko stało się mi bliskie. Z jednej strony Towarzystwo Salezjańskie Dom „Św. Krzyża” było miejscem, z którym swoje dzieciństwo i wczesną młodość związała moja narzeczona. W ten sposób poprzez Dom „Św. Krzyża”, poznałem nowych znajomych, będących na co dzień wolontariuszami wspieranej organizacji. Z drugiej zaś strony, Towarzystwo Salezjańskie Dom „Św. Krzyża” jest jedną z nielicznych organizacji pożytku publicznego na terenie gminy Środa Śląska, której działalność jest zauważalna i doceniana przez lokalną społeczność.

Oprócz osobistej satysfakcji, którą czerpie ze wsparcia tej instytucji, jej dofinansowanie pozwala mi głębiej zaangażować się w życie lokalnej społeczności, i zjednać sobie sympatię osób, które dotychczas były mi obce. To ważne dla kogoś, kto buduje swój nowy dom, daleko od rodzinnych stron. Jednocześnie znając osoby tam pracujące, mam pewność, że przeznaczone im środki zostaną dobrze spożytkowane.

Stowarzyszenie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Kazimierzy Wielkiej – Cukrownia Ropczyce – Sławomir Czapla

Szkoła twórcza

Czym zajmuje się organizacja i jaki był cel przeznaczenia Granta 5000?

Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” powstałe w celu przejęcia zlikwidowanej szkoły podstawowej, zajmuje się prowadzeniem placówki zlokalizowanej na terenie wiejskim. Do Szkoły tej uczęszczają dzieci lokalnych rolników, w tym naszych plantatorów buraka cukrowego.
Środki z programu zostały wykorzystane na zorganizowanie warsztatów ekologicznych oraz zakup wyposażenia szkolnej świetlicy. Na przeprowadzonych warsztatach ekologicznych dzieci mogły dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o środowisko naturalne oraz zdrowy styl życia.

Kim są beneficjenci, jak na tym skorzystają?

Dzieci lokalnych plantatorów które dzięki tym środkom, pomocom naukowym oraz warsztatom będą mogły zdobytą wiedzę przekazywać w rodzinnych domach, a ich rodzice będą mogli poruszane zagadnienia wdrażać w swoich gospodarstwach. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach gdy środowisko jest tak intensywnie eksploatowane i niszczone.

Dlaczego wybrałeś tą organizację i co dla Ciebie oznacza fakt, że wskazana organizacja otrzymała Grant 5000?

Stowarzyszenie „Szkoła Twórcza” prowadzi Szkołę Podstawową do której uczęszczają dzieci naszych plantatorów w rejonie kontraktacyjnym Kazimierza Wielka. Z tego powodu chciałem pokazać lokalnej społeczności, jak nasza firma jest zaangażowana w działalność na rzecz lokalnego środowiska, w szczególności takiego, z którym jesteśmy związania biznesowo.

Przekazanie pomocy dla Stowarzyszenie w postaci środków z programu Grant 5000 oznacza możliwość posługiwania się tym faktem na wszystkich spotkaniach i szkoleniach, jakie prowadzimy z plantatorami, szczególnie w tym rejonie kontraktacyjnym. Jest to dodatkowy atut przemawiający za tym, że jesteśmy dobrym i godnym zaufania partnerem do zawierania umów kontraktacyjnych. Partnerem, który dba nie tylko o dobrą obsługę naszych plantatorów, dobrą cenę gwarantująca dochód z uprawy buraka cukrowego, ale również o poszerzanie wiedzy i kształcenie nowych pokoleń, potencjalnych następców pracujących w gospodarstwach rolnych. To jest pewnego rodzaju inwestycja, która będzie dawać efekty także w przyszłości.

Sylwetki pozostałych trzech organizacji, które znalazły się w gronie zwycięzców, zostaną przybliżone w kolejnych wydaniach Słodkiego Horyzontu.

Jeszcze raz gratulujemy i trzymamy kciuki
za dalszy rozwój!

Kolejna porcja słodyczy na Instagramie! 

Zapraszamy Was na Instagram Live z Olą Tatką w czwartek, 15 września o 18:30. Przygotujcie razem z nami przepyszne przetwory z dodatkiem Cukru Królewskiego! Nie może Was zabraknąć 😊”
Kolejna porcja słodyczy na Instagramie! 

Poznaj nasze ekspertki

Instagram

@cukierkrolewski