Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to podejście do prowadzenia działalności, które uwzględnia równowagę między aspektami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi, mając na celu spełnienie obecnych potrzeb, nie narażając jednocześnie przyszłych pokoleń na brak zasobów czy negatywne skutki środowiskowe. 

Zrównoważony rozwój ma znaczenie w każdym aspekcie życia, a jako producent powszechnie stosowanego produktu jakim jest cukier, jesteśmy świadomi odpowiedzialności, którą pociąga za sobą nasza działalność gospodarcza. Dlatego jesteśmy w pełni zaangażowani w tworzenie zdrowej, zrównoważonej i przyjaznej przyszłości. Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy, a także lokalność i naturalność stanowią filary naszej działalności

Zrównoważona uprawa buraków, działania na rzecz bioróżnorodności, ograniczenie emisji CO₂ i promowanie świadomej konsumpcji. To tylko niektóre z obszarów, w których działamy na rzecz zrównoważonej przyszłości – wspólnie z naszymi rolnikami, klientami i pracownikami

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się