Artykuł o cukrze

Program Grant 5000

Program Grant 5000 to wyjątkowa okazja, by wesprzeć najbliższe otoczenie zakładów produkcyjnych oraz zbudować dobre relacje z lokalną społecznością. Los miejscowych organizacji, stowarzyszeń, klubów czy szkół spoczywa w rękach naszych pracowników, którzy zgłaszają swoich kandydatów, zasługujących według nich na otrzymanie darowizny w wysokości 5 000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Dzięki darowiźnie oraz dużemu zaangażowaniu rodziców uczniów placówka wzbogaciła gabinet logopedyczny oraz pracownię muzyczną w dodatkowe wyposażenie i niezbędne pomoce dydaktyczne. Zakupiono: notebook, radioodtwarzacz, słuchawki, pakiet programów „Logopedyczne zabawy”, lustro oraz projektor. Wszystkie zakupione pomoce są wykorzystywane podczas zajęć logopedycznych i muzycznych z dziećmi i uczniami naszej szkoły. Dzięki darowiźnie liczba dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej zdecydowanie się zmniejszy.

Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno—Badawczy w Smardzowie

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz lokalnej społeczności. Skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych mentalnie. Dzięki darowiźnie zakupiono sprzęt sportowy – 10 trampolin i 10 stepów. Są one wykorzystywane podczas zajęć sportowych realizowanych w ramach: Klubu Środowiskowego Wsparcia i Aktywizacji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych oraz Klubu Edukacyjnego. Jest duże zapotrzebowanie na zajęcia aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami, zajęcia poprawiające ich jakość funkcjonowania w społeczeństwie, a przede wszystkim zajęcia integracyjne. Aktywność fizyczna na trampolinach i stepach wszystkim dostarcza wiele radości, ale wymaga również zaangażowania, wykazania się aktywną i samodzielną pracą, co pozwala na jeszcze lepszą rehabilitację osób niepełnosprawnych i rozwój sportowy dzieci i młodzieży, a przede wszystkim integrację.

Ludowy Klub Sportowy „Cukrownik Pszenno”

Klub został założony na przełomie lat 1946/1947,a jego założycielami byli pracownicy cukrowni Świdnica w Pszennie. Od samego początku działalności klub zrzeszał w swoich szeregach zawodników związanych ze środowiskiem wiejskim, ale dzięki dobrej organizacji z dużym powodzeniem rywalizował z czołowymi drużynami z okolicznych miast. Poprzez sport wychowuje się tam i uczy dzieci dyscypliny, szacunku, radości ze zwycięstwa i pokory z powodu porażki. Dzięki darowiźnie zakupiono sprzęt sportowy, w tym stroje dla zawodników.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie

Pieniądze z grantu wykorzystano na zakup 18 sztuk ozobotów Bit z firmy EduSense do szkolnej pracowni informatycznej. Dzięki temu nauczyciele mogą poprowadzić dodatkowe zajęcia z programowania z ozobotami za pomocą kolorowych pętli i ścieżek, a także lekcje programowania z wykorzystaniem platformy OzoBlockly. Roboty były także wykorzystywane na zwykłych lekcjach z informatyki. Nauka realizowana była przez zabawę i doświadczenia oraz rozwijała myślenie logiczne i algorytmiczne. Zakup robotów wzbogacił lekcje i pracę z dziećmi.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Victoria” w Raciborzu

MKS SMS „Victoria” Racibórz prowadzi szkolenia sportowe w trzech sekcjach: pływania, lekkiej atletyki oraz zapasach. Głównymi celami działania są m.in.: wychowanie dzieci i młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, rozwijanie wśród nich zainteresowań sportowych, uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych oraz organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz klubu. „Victoria” opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków oraz działaczy. Pozyskane środki były niezwykle istotne podczas organizacji imprez sportowych – przeznaczono je głównie na zakup koszulek, medali, pucharów oraz roll-upów reklamowych.

Akademia Piłkarska „Orlik” w Łagiewnikach

Jest to projekt, który ma nie tylko nauczyć dzieci „kopać piłkę”, ale także sprzyjać wychowaniu na prawdziwych sportowców. Aktualnie prowadzone są treningi dla pięciu grup wiekowych, w tym dziewcząt. Z zajęć korzystają dzieci z powiatu dzierżoniowskiego. Darowizna została przeznaczona na zakup kompletu meczowego, tj. koszulek, spodenek i getrów sportowych dla 42 dzieci w wieku przedszkolnym, a także sprzętu treningowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć: bramek, znaczników tyczek, płotków treningowych. Dzięki dofinansowaniu poprawi się sprawność ogólną oraz technikę specjalną zawodników, co przekłada się na rozwój ich umiejętności oraz lepsze wyniki sportowe.

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Liceum jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Urząd Miasta Krakowa. Szkoła realizuje nauczanie na II poziomie edukacyjnym, nie posiada filii ani składowych jednostek oświatowych. Za pieniądze z grantu zakupiono sześć mikroskopów, m.in. Levenhuk 320\D320L, przeznaczonych do obserwacji w świetle przechodzącym, które na co dzień wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki, w tym biologii, ekologii, medycynie i weterynarii czy do badań technologicznych. Dzięki nim młodzież będzie mogła uczyć się w nowoczesnej klasopracowni, poznawać samodzielnie mikroświat, doskonalić umiejętności mikroskopowania i prowadzenia badań naukowych, co przygotuje ich do kształcenia wyższego.